درباره ما

شرکت آتوسا صنعت پارسیان در دی‌ماه سال ۱۳۹۱ تأسیس گردیده و طی دو سال اخیر با توجه به علاقه‌مندی و حوزه فعالیت بنیان‌گذاران آن، اقدام به فعالیت در زمینه فناوری و نوآوری نموده است. مجموعه خدمات این شرکت را می‌توان در سه بخش محوری خلاصه نمود:

  • حوزه مدیریت فناوری و نوآوری با تمرکز بر موضوع سطوح آمادگی فناورانه و انتقال فناوری
  • حوزه تجاری‌سازی و مدیریت کسب‌وکار
  • حوزه مالکیت فکری
  • تولید، تأمین و ترویج محتوا